SMJEŠTAJ NA JASNI, :

Cijene u kunama po osobi i polupansionu:

Hotel Termin Soba Odrasli + polupansion 1/1 Odrasli na pomoćnom ležaju + polupansion Dijete 0-14,99 na osnovnom ležaju + polupansion Dijete 0-14,99 na pomoćnom ležaju + polupansion
Hotel SNP 3* (min. 3 noćenja), Jasna 13.12.-20.12.2021. x/2 505,00 565,00 404,00 354,00 253,00
20.12.-29.12.2021. x/2 678,00 738,00 542,00 474,00 339,00
29.12.-02.01.2022. x/2 876,00 936,00 701,00 613,00 438,00
02.01.-07.03.2022. x/2 708,00 768,00 566,00 496,00 354,00
07.03.-14.04.2022. x/2 613,00 673,00 490,00 429,00 307,00
14.04.-19.04.2022. x/2 678,00 738,00 542,00 474,00 339,00
19.04.-02.05.2022. x/2 505,00 565,00 404,00 354,00 253,00
Hotel MARMOT ŠVERMA 2*, Jasna 25.12.-29.12.2021. x/2+1 432,00 492,00 345,00 302,00 216,00
29.12.-02.01.2022. x/2+1 604,00 665,00 483,00 423,00 302,00
02.01.-07.03.2022. x/2+1 432,00 492,00 345,00 302,00 216,00
07.03.-10.04.2022. x/2+1 345,00 406,00 276,00 242,00 173,00

Boravišna pristojba: 8,00 kn po osobi i danu.; Kućni ljubimci: H. Šverma 53,00 kn/dan, H. SNP 113,00 kn/dan.

Jedno dijete od 2,99-7,99 sa 2 odrasle osobe u krevetu sa roditeljima GRATIS.

U terminima 20.-29.12., 29.12.-02.01., 14.04.-19.04. min. 4 noćenja.

 

SMJEŠTAJ UDALJEN OD JASNE:

 

Cijene u kunama po osobi i polupansionu:

Hotel Termin Soba Odrasli + polupansion 1/1 Odrasli na pomoćnom ležaju + polupansion Dijete 0-14,99 na osnovnom ležaju + polupansion Dijete 0-14,99 na pomoćnom ležaju + polupansion
Hotel MAJ 3* Liptovsky Jan 13.12.-20.12.2021. x/2+1 393,00 453,00 314,00 275,00 197,00
20.12.-29.12.2021. x/2+1 557,00 617,00 446,00 390,00 279,00
29.12.-02.01.2022. x/2+1 738,00 798,00 590,00 517,00 369,00
02.01.-07.03.2022. x/2+1 427,00 488,00 342,00 214,00 214,00
07.03.-14.04.2022. x/2+1 402,00 462,00 321,00 281,00 201,00
14.04.-19.04.2022. x/2+1 557,00 617,00 446,00 390,00 279,00
19.04.-02.05.2022. x/2+1 393,00 453,00 314,00 275,00 197,00

Boravišna pristojba: 8,00 kn po osobi i danu.; Kućni ljubimci: 80,00 kn/dan.

Jedno dijete od 2,99-7,99 sa 2 odrasle osobe u krevetu sa roditeljima GRATIS.

U terminima 20.-29.12., 29.12.-02.01., 14.04.-19.04. min. 4 noćenja.

 

SMJEŠTAJ NA ILI U BLIZINI SKIJALIŠTA – VISOKE TATRE:

 

 

Cijene u kunama po osobi i polupansionu:

Hotel Termin Soba Odrasli + polupansion 1/1 Odrasli na pomoćnom ležaju + polupansion Dijete 0-14,99 na osnovnom ležaju + polupansion Dijete 0-14,99 na pomoćnom ležaju + polupansion
Hotel TRIGAN BANIK 3* Štrbske Pleso 13.12.-20.12.2021. x/2+1 462,00 522,00 370,00 324,00 231,00
20.12.-29.12.2021. x/2+1 652,00 712,00 521,00 456,00 326,00
29.12.-02.01.2022. x/2+1 885,00 945,00 708,00 619,00 443,00
02.01.-07.03.2022. x/2+1 561,00 621,00 449,00 393,00 281,00
07.03.-14.04.2022. x/2+1 492,00 552,00 394,00 345,00 246,00
14.04.-19.04.2022. x/2+1 652,00 712,00 521,00 456,00 326,00
19.04.-02.05.2022. x/2+1 462,00 522,00 370,00 324,00 231,00

Boravišna pristojba: 12,00 kn po osobi i danu.; Kućni ljubimci: 80,00 kn/dan.

Jedno dijete od 2,99-7,99 sa 2 odrasle osobe u krevetu sa roditeljima GRATIS.

U terminima 20.-29.12., 29.12.-02.01., 14.04.-19.04. min. 4 noćenja.

 

Cijene u kunama po osobi i polupansionu:

Hotel Termin Soba Odrasli + polupansion 1/1 Odrasli na pomoćnom ležaju + polupansion Dijete 0-14,99 na osnovnom ležaju + polupansion Dijete 0-14,99 na pomoćnom ležaju + polupansion
Hotel URAN 3* Tatranska Lomnica 13.12.-20.12.2021. x/2+1 423,00 552,00 339,00 296,00 212,00
20.12.-29.12.2021. x/2+1 621,00 751,00 497,00 435,00 311,00
29.12.-02.01.2022. x/2+1 841,00 971,00 673,00 589,00 421,00
02.01.-07.03.2022. x/2+1 544,00 673,00 435,00 381,00 272,00
07.03.-14.04.2022. x/2+1 453,00 583,00 363,00 317,00 227,00
14.04.-19.04.2022. x/2+1 621,00 751,00 497,00 435,00 311,00
19.04.-02.05.2022. x/2+1 423,00 552,00 339,00 296,00 212,00

Boravišna pristojba: 12,00 kn po osobi i danu.; Kućni ljubimci: 80,00 kn/dan.

Jedno dijete od 2,99-7,99 sa 2 odrasle osobe u krevetu sa roditeljima GRATIS.

U terminima 20.-29.12., 29.12.-02.01., 14.04.-19.04. min. 4 noćenja.

 

Cijene u kunama po osobi i polupansionu:

Hotel Termin Soba Odrasli + polupansion 1/1 Odrasli na pomoćnom ležaju + polupansion Dijete 0-14,99 na osnovnom ležaju + polupansion Dijete 0-14,99 na pomoćnom ležaju + polupansion
Hotel TITRIS 3* Tatranska Lomnica 13.12.-20.12.2021. x/2 419,00 479,00 335,00 293,00 210,00
20.12.-29.12.2021. x/2 591,00 652,00 473,00 414,00 296,00
29.12.-02.01.2022. x/2 811,00 872,00 649,00 568,00 406,00
02.01.-07.03.2022. x/2 518,00 578,00 414,00 363,00 259,00
07.03.-14.04.2022. x/2 419,00 479,00 335,00 293,00 210,00
14.04.-19.04.2022. x/2 591,00 652,00 473,00 414,00 296,00
19.04.-02.05.2022. x/2 419,00 479,00 335,00 293,00 210,00

Boravišna pristojba: 12,00 kn po osobi i danu.

Jedno dijete od 2,99-7,99 sa 2 odrasle osobe u krevetu sa roditeljima GRATIS.

U terminima 20.-29.12., 29.12.-02.01., 14.04.-19.04. min. 4 noćenja.

Cijene u kunama po osobi i polupansionu:

Hotel Termin Soba Odrasli + polupansion 1/1 Odrasli na pomoćnom ležaju + polupansion Dijete 0-14,99 na osnovnom ležaju + polupansion Dijete 0-14,99 na pomoćnom ležaju + polupansion
Hotel HUTNIK I. 3* Tatranske Matliare 13.12.-20.12.2021. x/2+1 345,00 406,00 276,00 242,00 173,00
20.12.-29.12.2021. x/2+1 471,00 531,00 377,00 330,00 236,00
29.12.-02.01.2022. x/2+1 725,00 785,00 580,00 508,00 363,00
02.01.-07.03.2022. x/2+1 427,00 488,00 342,00 299,00 214,00
07.03.-14.04.2022. x/2+1 354,00 414,00 283,00 248,00 177,00
14.04.-19.04.2022. x/2+1 471,00 531,00 377,00 330,00 236,00
19.04.-02.05.2022. x/2+1 345,00 406,00 276,00 242,00 173,00

Boravišna pristojba: 12,00 kn po osobi i danu.; Kućni ljubimci: 80,00 kn/dan.

Jedno dijete od 2,99-7,99 sa 2 odrasle osobe u krevetu sa roditeljima GRATIS.

U terminima 20.-29.12., 29.12.-02.01., 14.04.-19.04. min. 4 noćenja.

 

Cijene u kunama po osobi i polupansionu:

Hotel Termin Soba Odrasli + polupansion 1/1 Odrasli na pomoćnom ležaju + polupansion Dijete 0-14,99 na osnovnom ležaju + polupansion Dijete 0-14,99 na pomoćnom ležaju + polupansion
Hotel HUTNIK II. 3* Tatranske Matliare 13.12.-20.12.2021. x/2+1 315,00 376,00 252,00 221,00 158,00
20.12.-29.12.2021. x/2+1 389,00 449,00 311,00 272,00 195,00
29.12.-02.01.2022. x/2+1 557,00 617,00 446,00 390,00 279,00
02.01.-07.03.2022. x/2+1 341,00 402,00 273,00 239,00 171,00
07.03.-14.04.2022. x/2+1 315,00 376,00 252,00 221,00 158,00
14.04.-19.04.2022. x/2+1 389,00 449,00 311,00 272,00 195,00
19.04.-02.05.2022. x/2+1 315,00 376,00 252,00 221,00 158,00

Boravišna pristojba: 12,00 kn po osobi i danu.; Kućni ljubimci: 80,00 kn/dan.

Jedno dijete od 2,99-7,99 sa 2 odrasle osobe u krevetu sa roditeljima GRATIS.

U terminima 20.-29.12., 29.12.-02.01., 14.04.-19.04. min. 4 noćenja.