LOKACIJA ODLASKA/DOLASKA Ispred škole.
VRIJEME ODLASKA Polazak u jutarnjim satima.
VRIJEME DOLASKA Dolazak  u večernjim satima.
  NA BAZI 45 PLAĆENIH UČENIKA + 2 NASTAVNIKA/ICE
UKLJUČENO U CIJENU
Prijevoz turističkim autobusom
Ulaznice u NP Risnjak
Lokalni vodič u Skradu
1 polupansion (doručak i večera) u hotelu
Lokalni vodič Ogulin
Ulaznice u ZAVIČAJNI MUZEJ Ogulin
Ručak u restoranu Sabljaci
Dva gratisa za nastavnike s pripadajućim troškovima
Zakonska jamčevina
Osiguranje od odgovornosti
Organizacija

CIJENA ARANŽMANA PO OSOBI:

 

NA BAZI 45 PLAĆENIH UČENIKA + 2 NASTAVNIKA/ICE
680,00 KN

 

1. dan

Polazak ispred škole u jutarnjim satima.

Vožnja preko Karlovca, Severina na Kupi do Crnog Luga, goranskog sela u kojem se nalzi ulaz u NP Risnjak – planiniski masiv u Gorskom kotaru površine 3014 ha i nadmorske visine do 1528 m; jedinstveni sklad flore i faune u ovom dijelu Europe – sastanka sa stručninm vodičem, a zatim razgledavanje poučne staze “Leska” u trajanju od cca 2 sata.

Kraći odmor te odlzak autobusom do SKRADA – sastanka s lokalnim vodičem te razgled- krivudava cesta spušta se do “Munjare”, stare hidroelektrane te dalje do sedamdesetak metara visoke potkopine niz koju se “obrušava” vodopad – to je ZELENI VIR. Od tuda se nastavlja put do VRAŽJEG PROLAZA, uskog poto?nog kanjona.

Slijedi odlazak do hotela – BJELOLASICA – BEGOVO RAZDOLJE – smještaj u sobe , večer a, noćenje.

2. dan

doručak – nakon doručka odlazak do OGULINA rodnog mjesta Ivane Brlić Mažuranić sastanka sa lokalnim vodičem te razgled grada, obilazak ZAVIČAJNOG MUZEJA, smještenog u Frankopanskoj kuli, a u kojem se nalaze 4 zbirke-arheološka, etnografska, planinsko-alpinistička i zbirka oružja te spomen sobe Ivane Brlić Mažuranić, ČULIN PONOR – hidrogeološki fenomen u samom središtu grada gdje ispod strmih litica ponire rijeka Dobra, a tako nazvan po djevojci koja se po priči tu strmoglavila poradi nesretne ljubavi………Odlazak do “ogulinske rivijere- jezera SABLJACI, ručak u restoranu, kraći odmor.

Povratak u pravcu domova. Dolazak u večernjim satima