Mare Panonium Tours Pariz

Maturalno putovanje – Pariz

CIJENA ARANŽMANA PO OSOBI: NA BAZI 45 PLAĆENIH UČENIKA *2.825,00 Kn – 2.935,00 Kn *(ovisno o terminu realizacije programa)

2.825,00Kn Detaljnije