Učenički jednodnevni izleti

Vinkovci – Borinci – Tordinci (Acin Stan)

Vinkovci - Borinci - Tordinci (Acin Stan)   LOKACIJA ODLASKA/DOLASKA Polazak ispred škole.

Vukovar – Ilok

Vukovar - Ilok   LOKACIJA ODLASKA/DOLASKA Polazak ispred škole. VRIJEME ODLASKA Polazak u

Zagreb

Zagreb   LOKACIJA ODLASKA/DOLASKA Polazak ispred škole. VRIJEME ODLASKA Polazak u jutarnjim satima.